Počet položek: 0 0 CZK
eshop.kamen-keramika.cz

Obchodní podmínky

O   OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při zásilkách zboží a služeb, tj. mezi provozovatelem - majitelem internetového portálu:

KÁMEN-KERAMIKA s.r.o.

Fakturační adresa: Líha 27, 26101 Příbram

Adresa kamenné prodejny a vzorkovny: Jinecká 319, 26101 Příbram

Ič: 07721676 , Dič:CZ07721676

Bankovní spojení Česká spořitelna : 5969277399 /0800

Telefon e-shop : 603454074

Telefon technická podpora: 603454074

Email :eshop.kamenkeramika@seznam.cz

(dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 

Prodávajícím jsme my,

Kupující - Fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která kupuje od prodávajícího.

Kupujícím jste vy, kupující na tomto internetovém obchodě.

Důležité pojmy pro účely Obchodních podmínek

Zásilkou se rozumí, fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa.

Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci.

Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky připsáním sjednané částky na bankovní účet prodávajícího, popřípadě zaplacení hotově nebo kartou.

Předmět smluvního vztahu - Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito Obchodními podmínkami. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu.

My vám zboží dodáme, vy jej převezmete a zaplatíte.

Ceny zboží - Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně v nabídce, ale může být dodáno, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

 Zboží může průběžně zlevňovat, nebo zdražovat. Pro konkrétní nákup však platí celková cena, která je v potvrzovacím e-mailu.

Platební podmínky :

Jelikož se jedná o zboží na objednávku a před dodáním zboží vzniknou prodávajícímu náklady na dopravu od výrobce(většinou mimo ČR),je požadována platba zálohové faktury ve výši 20% z celkové ceny objednávky předem bankovním převodem,případně složení zálohy v hotovosti na prodejně KAMEN-KERAMIKA s.r.o. ,Jinecká 319 , 26101 Příbram. Všechny údaje potřebné k provedení platby budou uvedeny v potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky a v zálohové faktuře, kterou odešle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

Doplatek za objednané zboží je možný platbou v hotovosti na prodejně při osobním odběru,nebo platbou v hotovosti případně kartou při převzetí zboží od dopravce,případně platbou předem převodem na náš účet.Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele.

Dodací lhůty:

 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu. V případě, že si kupující přeje dodat zboží v jiném než okamžitém termínu či termínu, potvrzeném prodávajícím, je potom povinen o tom písemně nebo telefonicky prodávajícího vyrozumět.

DOPRAVA OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Objednané zboží je možné vyzvednout osobně na naší prodejně KAMEN-KERAMIKA s.r.o. ,Jinecká 319 , 26101 Příbram.

Dopravu objednaného zboží zajišťujeme vlastní přepravou nebo přepravní firmou  dopravanapaletách.cz.

Cena za přepravu je hrazena jako součást faktury společně se zbožím.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pokud nebudou dodržené předem sjednané dodací podmínky a zboží nebude převzato ve sjednaný termín, bude Vám účtovaná marná jízda.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

Pokud provedete objednávku po internetu,máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určený dopravce převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost KÁMEN-KERAMIKA s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo emailem).

Pokud odstoupíte od této smlouvy ,vrátíme Vám platbu bez zbytečného odkladu ,nejpozději do 14 dnů ode dne ,kdy jsme obdrželi vrácené zboží. Jelikož se jedná o produkty na objednávku (nejsou drženy skladem),ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží k dodavateli a balné (vždy v hodnotě 20% z ceny objednaného zboží) .

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace